[MFC] Cum sortez un CStringArray?

Despre MFC, ATL si alte biblioteci C++ de la Microsoft (forum moderat)
Post Reply
User avatar
Ovidiu Cucu
Fondator
Fondator
Posts: 3778
Joined: 11 Jul 2007, 16:10
Judet: Iaşi
Location: Iasi
Contact:

[MFC] Cum sortez un CStringArray?

Post by Ovidiu Cucu »

Q: Cum sortez un CStringArray (CArray, CTypedPtrArray, CObArray, CByteArray, CDWordArray, CPtrArray, CWordArray sau CUIntArray)?

A:
 1. Folosind functia std::sort din STL.
  Exemplu

  Code: Select all

  #include <algorithm>
  // ...
  
    CStringArray arr;
    arr.Add(_T("costel"));
    arr.Add(_T("Ana"));
    arr.Add(_T("Gigel"));
    arr.Add(_T("Zoe"));
    arr.Add(_T("gigel")); 
    arr.Add(_T("Costel"));
    arr.Add(_T("zoe"));
    arr.Add(_T("ana"));
    
    // sort descending, case sensitive
    std::sort(arr.GetData(), arr.GetData() + arr.GetSize(), StlCompareCStringDesc);
  Unde functia de coparare pasata lui std::sort are forma:

  Code: Select all

  bool StlCompareCStringDesc(const CString& left, const CString& right)
  {
    return left > right;
  }
  Exemplul de mai sus, face o sortare descrescatoare, case sensitive (face distinctie intre litere mari si mici).
  Dupa sortare, array-ul arata asa:
  CStringArray - sort descending - case sensitive.jpg
  CStringArray - sort descending - case sensitive.jpg (31.66 KiB) Viewed 12862 times
 2. Folosind functia qsort din biblioteca C standard.
  Exemplu

  Code: Select all

    CStringArray arr;
    arr.Add(_T("costel"));
    arr.Add(_T("Ana"));
    arr.Add(_T("Gigel"));
    arr.Add(_T("Zoe"));
    arr.Add(_T("gigel")); 
    arr.Add(_T("Costel"));
    arr.Add(_T("zoe"));
    arr.Add(_T("ana"));
    
    // sort ascending, non case sensitive
    qsort(arr.GetData(), arr.GetSize(), sizeof(CString*), CrtCompareCStringNoCaseAsc);
  De data aceasta functia de comparare (pentru sortare crescatoare, non case sensitive) e de forma:

  Code: Select all

  int CrtCompareCStringNoCaseAsc(const void* left, const void* right)
  {
    return ((CString*)left)->CompareNoCase(*((CString*)right));
  }
  I fine, array-ul sortat arata acum asa:
  CStringArray - sort ascending - non case sensitive.jpg
  CStringArray - sort ascending - non case sensitive.jpg (31.54 KiB) Viewed 12862 times
Note
 • Pentru simplitate, am dat in exemplu functii de comparare globale. Pot fi la fel de bine functii membre statice sau sau, in cazul lui std::sort, functori sau expresii lambda (C++11).
 • Pana la a decide necesitatea sortarii unui sir intr-un container, trebuie de vazut daca este neaparata nevoie. De exemplu, controlul Windows lisview (SysListView32), implementat in MFC cu clasa CListCtrl, are functie de sortare built-in (vezi CListCtrl::SortItems).
 • Acelasi principiu se aplica la toate tipurile de array-uri MFC: CArray, CStringArray, CTypedPtrArray, CObArray, CByteArray, CDWordArray, CPtrArray, CWordArray si CUIntArray.
 • Cum se afiseza elementele unui aray MFC in fereastra watch, se arata in articolul precedent (vezi link-ul de mai jos).
Vezi si
<< Back to MFC index


Post Reply